Javna naročila

Aktualna javna naročila

 

27.02.2018 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2017

 

24.11.2017 / RD ZA PREVZEM OGRABKOV IN PESKA po postopku oddaje naročila male vrednosti

 

13.06.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

POPRAVLJENA RD DOBAVA VODOMEROV IN OPREME 2017-06-13.docx

Rok za oddajo ponudbe se spremeni in je 21.8.2017 08:45.

Odpiranje ponudb je 21.8.2017 09:00.

 

01.06.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

 

31.05.2017 / JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

Rok za oddajo ponudbe se spremeni in je 19.06.2017 8:45.

Odpiranje ponudb je 19.06.2017 09:00.
 

19.05.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

25.04.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

 

08.03.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA

 

07.03.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

02.03.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA

 

27.02.2017 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2016

 

02.12.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNI NAJEM DELOVNIH VOZIL IN OSEBNEGA VOZILA

 

06.05.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE

 

05.04.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČILA ZA TISK IN IZPIS RAČUNOV S PLAČILNIMI INŠTRUMENTI IN POŠTNE STORITVE

 

04.04.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE

 

04.04.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE – TRILETNA DOBAVA

 

24.03.2016 / TISK IN IZPIS RAČUNOV S PLAČILNIMI INŠTRUMENTI IN POŠTNE STORITVE

 

03.02.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNI NAJEM VOZIL ZA DRUŽBO VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

 

22.01.2016 / DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA

 

21.01.2016 / IZBIRO IZVAJALCA ZA POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL ZA DRUŽBO VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

Arhiv javnih naročil