Za uporabnike

Obrazci in vloge

Vse vloge in obrazci, ki jih potrebujete, na enem mestu:


Pridobitev projektnih pogojev

-  vloga za pridobitev projektnih pogojev - vodovod ( pdf )
-  vloga za pridobitev projektnih pogojev - kanalizacija ( pdf )


Pridobitev soglasja

-  vloga za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam - vodovod ( pdf )
-  vloga za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam - kanalizacija ( pdf )


Priključitev na javno infrastrukturo

-  priključitev na javni vodovod ( pdf )
-  priključitev na javno kanalizacijo ( pdf )


Navodilo uporabnikom za spremembo velikosti vodomera


E-račun

-  vloga za izdajo e-računa ( pdf , docx )
-  preklic vloge za izdajo e-računa ( pdf, docx )


Sprememba plačnika / lastnika

-  obrazec za spremembo plačnika/lastnika ( pdf )


Direktna obremenitev SEPA

-  obrazec za direktno obremenitev SEPA ( doc )


Podatki javnega značaja

-  zahteva za dostop do informacij javnega značaja ( docx )


Socialna pomoč

-  obrazec za pomoč ( pdf )
-  pravilnik o socialni pomoči ( pdf )
-  izjava ( pdf )

Navodila uporabnikom za pridobitev vodnega dovoljenja

Obrazci in navodila v zvezi z greznicami in MKČN

- navodilo za oprostitev storitev v vezi z greznicami in MKČN ( pdf )
- obrazec – vloga za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN ( pdf )
- obrazec – vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve ( pdf )