OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


 • Špina
 • Uprava družbe
 • Mrzlek stara vodarna
 • Mrzlek
 • ČN Ravnica
 • Vodarna Mrzlek
 • Vodohran Damber II 03
 • Vodohran Panovec
 • CČN Nova Gorica (2)
 • CČN Nova Gorica (4)
 • CČN Nova Gorica
CONSUMPTION REVIEW
ePortal
ikona
YOUR SUGGESTIONS
ikona
Presentation
ikona
E-INVOICES
REPORT A PROBLEM
ikona
PIC
ikona
Water supply
ikona
Waste water

Our news section is only available in Slovenian language. To read the news in Slovene please click here

Read more Our news section is only available in Slovenian language. 11FEB
CONTACT
ikona
DEŽURNA SLUŽBA region Brda: 051 375 403
region Gorica, Čepovan: 051 375 401
region Dornberk: 051 375 402
Posebno komunalno vozilo: tel.št. 031 316 287
24-hour on-call: ( 041 622 270 in 051 316 868 )
My account