Our business

Waste water collection and treatment

Upravljanje sistema za odvajanje meteornih in fekalnih voda

-  cca. 3.207.100 m3 letno
-  400 km kanalizacijskih vodov
-  20 razbremenilnikov
-  25 črpališč
-  4 zadrževalnika
-  41 čistilnih naprav
- odvoz odpadnih vod posameznih objektov izven območja kanalizacijskega sistema ter odvoz odpadnih gošč, ki se lahko odlagajo na komunalnih čistilnih napravah