Javna naročila

Aktualna javna naročila

 

09.10.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DIZELSKI ELEKTROAGREGAT

 

28.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNO UREDITEV TRGA V RENČAH - VZHODNI DEL

 

25.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJO KORP

 

12.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO KEMIKALIJ

 

05.06.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM IN VODOVODNEM OMREŽJU GORTANOVE ULICE - od objekta s hišno št. 24 do hišne št.43

 

22.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

17.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV VODOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU NASELIJ SEDOVEC – PODGOZD

 

14.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA S PRILOGAMI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VOD. IN KAN. MAT. 2018-05-08.docx aliDopolnitev javnega naročila z dne 11.6.2018:


Dopolnitev javnega naročila z dne 12.6.2018Dopolnitev javnega naročila z dne 22.6.2018
Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb za JN -1B/2018 DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA se zaradi tehničnih težav prestavi in bo objavljen na PJN in e-JN.

Dopolnitev javnega naročila z dne 27.6.2018:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VOD. IN KAN. MAT. – POPRAVEK 2018-06-27.

16.0 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 06.07.2018 do 08.45 ure.


17.0 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 06.07.2018 in se bo začelo ob 09.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


 

27.02.2018 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2017

 

24.11.2017 / RD ZA PREVZEM OGRABKOV IN PESKA po postopku oddaje naročila male vrednosti

 

13.06.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

POPRAVLJENA RD DOBAVA VODOMEROV IN OPREME 2017-06-13.docx

Rok za oddajo ponudbe se spremeni in je 21.8.2017 08:45.

Odpiranje ponudb je 21.8.2017 09:00.

 

01.06.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

 

31.05.2017 / JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

Rok za oddajo ponudbe se spremeni in je 19.06.2017 8:45.

Odpiranje ponudb je 19.06.2017 09:00.
 

19.05.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

25.04.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET

 

08.03.2017 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA

 

07.03.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

02.03.2017 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA

 

27.02.2017 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2016

 

02.12.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNI NAJEM DELOVNIH VOZIL IN OSEBNEGA VOZILA

 

06.05.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE

 

05.04.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO NAROČILA ZA TISK IN IZPIS RAČUNOV S PLAČILNIMI INŠTRUMENTI IN POŠTNE STORITVE

 

04.04.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE

 

04.04.2016 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE – TRILETNA DOBAVA

 

24.03.2016 / TISK IN IZPIS RAČUNOV S PLAČILNIMI INŠTRUMENTI IN POŠTNE STORITVE

 

03.02.2016 / POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNI NAJEM VOZIL ZA DRUŽBO VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

 

22.01.2016 / DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA

 

21.01.2016 / IZBIRO IZVAJALCA ZA POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL ZA DRUŽBO VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D.

Arhiv javnih naročil