OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Javna naročila

Aktualna javna naročila

 

27.02.2020 / SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR BREZ DDV V LETU 2019

 

07.01.2020 / RD ZA PREVZEM OGRABKOV IN PESKA IZ ČISTILNIH NAPRAV IN ČRPALIŠČ

 

02.12.2019 / POPRAVEK RD ZA TISKANJE IN POŠILJANJE RAČUNOV

 

22.11.2019 / RD ZA TISKANJE, IZPIS IN POŠILJANJE RAČUNOV

 

09.09.2019 / RD DIZELSKI ELEKTROAGREGAT - DOBAVA

 

14.06.2019 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

17.04.2019 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ZEMELJSKI PLIN ZA CČN

 

04.03.2019 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

26.02.2019 / SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL OD 10.000 EUR BREZ DDV DALJE V LETU 2018

 

09.10.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DIZELSKI ELEKTROAGREGAT

 

28.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNO UREDITEV TRGA V RENČAH - VZHODNI DEL

 

25.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJO KORP

 

12.09.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO KEMIKALIJ

 

05.06.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKEM IN VODOVODNEM OMREŽJU GORTANOVE ULICE - od objekta s hišno št. 24 do hišne št.43

 

22.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA

 

17.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV VODOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU NASELIJ SEDOVEC – PODGOZD

 

14.05.2018 / RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA – DVOLETNA DOBAVA S PRILOGAMI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VOD. IN KAN. MAT. 2018-05-08.docx aliDopolnitev javnega naročila z dne 11.6.2018:


Dopolnitev javnega naročila z dne 12.6.2018Dopolnitev javnega naročila z dne 22.6.2018
Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb za JN -1B/2018 DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA se zaradi tehničnih težav prestavi in bo objavljen na PJN in e-JN.

Dopolnitev javnega naročila z dne 27.6.2018:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DOBAVO VOD. IN KAN. MAT. – POPRAVEK 2018-06-27.

16.0 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 06.07.2018 do 08.45 ure.


17.0 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 06.07.2018 in se bo začelo ob 09.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


 

27.02.2018 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2017

 

27.02.2017 / TABELA JAVNIH NAROČIL V VREDNOSTI NAD 10.000 € ZA LETO 2016

Arhiv javnih naročil