Javna naročila

Aktualna javna naročila

 

07.08.2023 / Vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila za dobavo zemeljskega plina

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., vabi vse zainteresirane dobavitelje na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je dobava zemeljskega plina.

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko nasvete, mnenja, pripombe in priporočila pošlje na uradni elektronski naslov #EM#70736b6e6b7f2864677d63684c7b67643d7f753d677c#EM# s pripisom strokovni dialog »Dobava zemeljskega plina«.

Dokumentacija v zvezi s strokovnim dialogom

Rok za predložitev nasvetov, mnenj, pripomb in priporočil je najkasneje do vključno 23.08.2023 do 10.ure.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
 

07.08.2023 / Vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila za dobavo električne energije

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., vabi vse zainteresirane dobavitelje na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je dobava električne energije.

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko nasvete, mnenja, pripombe in priporočila pošlje na uradni elektronski naslov #EM#70736b6e6b7f2864677d63684c7b67643d7f753d677c#EM# s pripisom strokovni dialog »Dobava električne energije«.

Dokumentacija v zvezi s strokovnim dialogom

Rok za predložitev nasvetov, mnenj, pripomb in priporočil je najkasneje do vključno 23.08.2023 do 10.ure.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.
 

13.12.2022 / Izvedba GOI del za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk

Javno naročilo Izvedba GOI del za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 7.12.2022 pod številko objave JN008186/2022-W01 na povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=465634

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. obvešča morebitne ponudnike, da je na portalu javnih naročil 07.12.2022 objavil javno naročilo »Izvedba GOI del za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465634/3_RD.zip

Ponudniki lahko svojo ponudbo oddajo na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20830


Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 27.12.2022 do 10. ure.


Vabljeni k oddaji ponudbe.
 

07.12.2021 / IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE - VOGRSKO - 1. FAZA

Arhiv javnih naročil