OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Koristne informacije

Navodila javni objekti

PRIPOROČILA LASTNIKOM JAVNIH OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE  IN ODPRAVO TVEGANJA NESKLADNOSTI PITNE VODE NA HIŠNEM  VODOVODNEM OMREŽJU

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen) 
 
 
 
Po vsakem daljšem obdobju (več kot 5 dni) prekinjene uporabe pitne vode iz hišnega vodovodnega omrežja, kot so šolske počitnice, letni dopusti, obvestilo o prekuhavanju pitne vode, daljši prazniki in po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vodovodnega omrežja naj se zagotovi izvedbo izpiranja ali dezinfekcijo hišnega vodovodnega omrežja. 
 
Priporočamo spiranje hišnega vodovodnega omrežja po sledečem redu: 
 1. Na vseh pipah v hišnem objektu odstranimo mrežice (perlatorje) ali druge nastavke
 2. Po potrebi očistimo vodni kamen 
 3. Odpremo pipe na povprečen pretok in intenzivno spiramo, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom 
 4. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Paziti na mesta, kje voda v omrežju zastaja 
 5. Izpiranje naj traja toliko časa, da se vrednosti organoleptičnih parametrov stabilizirajo (barva, vključno videz – motnost,vonj) 
 6. Vsekakor pa naj znaša najmanj 15 minut 

V 45. tednu se bo izvajal državni monitoring na vodovodih Hubelj, Mrzlek, Kromberk, Osek in Vitovlje. Zato vas kot upravljavci teh vodovodov prosimo, da izvedete spiranje na vaših notranjih omrežjih, saj ste odgovorni za njihovo vzdrževanje. 
 
 
Služba kontrole kvalitete 
 
VODOVODI IN KANALIZACIJA Nova Gorica d.d. 
Kromberk, Cesta 25.junija 1b 
5000 Nova Gorica 
tel.: 05 339 11 00, Fax: 05 339 11 28,
Spletna stran; www.vik-ng.si,

 

« nazaj