Koristne informacije

Priporočilo za šole

Prosimo, da se ob začetku novega šolskega leta držite Priporočil št.1, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS na osnovi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ur.l.52/00,47/04), ter Pravilnika o pitni vodi (ur.l.19/04, 92/06 ) . 

Pošiljamo vam naslednja priporočila : 
 
1. Priporočila lastnikom javnih objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja neskladnosti pitne vode na hišnem vodovodnem omrežju (Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen) 
 
2. Priporočila lastnikom objektov za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen) 
 
Za zagotovitev stabilne zdravstveno ustrezne vode pa se je potrebno držati Priporočil pod št. 2. 
 
Po končanem spiranju je zaradi odvzema kontrolnega vzorca potrebno obvestiti Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Službo kontrole kvalitete na telefon: 

05 3391100 ali fax : 05 3391128 ali e-mail :#EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM# 
 
Za lažje kontaktiranje v izrednih dogodkih vas prosimo, da nam posredujete telefon ali e-mail kontaktne osebe na zgoraj omenjene kontakte. 
 
 
Priporočila veljajo za vse javne objekte, ki so v vašem upravljanju (PODRUŽNICE). 
 
 
 


« nazaj