OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Koristne informacije

Priporočilo za šole

Prosimo, da se ob začetku novega šolskega leta držite Priporočil št.1, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS na osnovi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ur.l.52/00,47/04), ter Pravilnika o pitni vodi (ur.l.19/04, 92/06 ) . 

Pošiljamo vam naslednja priporočila : 
 
1. Priporočila lastnikom javnih objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja neskladnosti pitne vode na hišnem vodovodnem omrežju (Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen) 
 
2. Priporočila lastnikom objektov za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen) 
 
Za zagotovitev stabilne zdravstveno ustrezne vode pa se je potrebno držati Priporočil pod št. 2. 
 
Po končanem spiranju je zaradi odvzema kontrolnega vzorca potrebno obvestiti Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Službo kontrole kvalitete na telefon: 

05 3391100 ali fax : 05 3391128 ali e-mail :#EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM# 
 
Za lažje kontaktiranje v izrednih dogodkih vas prosimo, da nam posredujete telefon ali e-mail kontaktne osebe na zgoraj omenjene kontakte. 
 
 
Priporočila veljajo za vse javne objekte, ki so v vašem upravljanju (PODRUŽNICE). 
 
 
 


« nazaj