OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Koristne informacije

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Datum: 4.1.2017

ZADEVA:  ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

Spoštovani,

prihajajo mrzli zimski meseci, ko se zunanja temperatura zraka spusti pod ledišče. Posledice nizkih temperatur se pogosto pokažejo tudi na vodomerih, saj voda v njih zmrzne in jih poškoduje, zato jih je potrebno pred neugodnimi vremenskimi pogoji zaščititi.

Vodovodni priključek, vključno z vodomerom, je last uporabnika, zato mora uporabnik sam poskrbeti za ustrezno zaščito vodomera in toplotno izolacijo vodomernega jaška. Upravljavec za poškodbe vodomerov ob zmrzali ne prevzema odgovornosti, zato so stroški zamenjave  zmrznjenega (počenega) vodomera v celoti breme uporabnika.

 V nadaljevanju posredujemo nekaj priporočil za zaščito vodomernih jaškov in vodomerov pred zmrzovanjem:

1.       vodomer in prostor v vodomernem jašku je potrebno v zimskih razmerah še dodatno toplotno zaščititi (obložiti z žakljevino ali drugo ustrezno tkanino, s stiroporjem, s  stekleno volno,…);

2.       potrebno je zaščititi tudi vstopni pokrov, da se s tem prepreči vdor mraza v vodomerni jašek skozi pokrov;

3.       najpomembnejši in najzanesljivejši ukrep pa je, da se, ob že sicer normalni porabi vode čez dan, poskrbi, da voda rahlo izteka iz pipe tudi ponoči, saj se s tem zagotovi stalen pretok vode skozi odjemno mesto in zmanjša možnost zamrznitve vodomera. Zagotovo je 1m3 vode cenejši, kot pa popravilo vodovodne instalacije, če le-ta zmrzne.

 Posebej in ponovno poudarjamo, da je nujno potrebno zagotoviti stalni pretok vode skozi odjemno mesto.

Vsem uporabnikom svetujemo, da upoštevajo zgoraj navedena priporočila!

« nazaj