OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Koristne informacije

22. marec 2019 - Svetovni dan voda "Ne prezrimo nikogar"

22. 03. 2019
water for all
Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem Riu de Janeiru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Letošnja osrednja tema: »Ne prezrimo nikogar«

Šesti cilj trajnostnega razvoja1 Združenih Narodov je popolnoma jasen: voda za vse do leta 2030. Po definiciji to pomeni, da pri tem nikogar ne smemo prezreti, pustiti v ozadju. Vendar danes še vedno milijarde ljudi živi brez varne oskrbe s pitno vodo - borijo se za obstoj in razvoj svojih gospodinjstev, šol, delovnih mest, kmetij, tovarn.

Marginalizirane skupine ljudi (ženske, otroci, begunci, domorodna ljudstva, invalidi in mnogi drugi) so pogosto spregledane in se včasih soočajo z diskriminacijo, ko poskušajo dostopati do varne oskrbe s pitno vodo in z njo ustrezno upravljati.

Letošnji svetovni dan voda je namenjen reševanju globalne vodne krize z obravnavo razlogov, zakaj je tako veliko ljudi potisnjenih v ozadje, prezrtih.

Več o prispevku na spletni povezavi NIJZ in v LETAKU.


« nazaj