OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Dnevi odprtih vrat

Dnevi odprtih vrat CČN Nova Gorica   

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je prvič organizirala dneve odprtih vrat na novozgrajeni Centralni čistilni napravi Nova Gorica v Vrtojbi od 7.4. do 9.4.2016, kjer so zaposleni družbe prikazali njeno delovanje.

Predstavitev in slike CČN Nova Gorica:

CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 
CČN Nova Gorica
 

 

Utrinki z dnevov odprtih vrat:

Dnevi odprtih vrat CČN (1)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (2)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (3)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (4)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (5)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (6)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (7)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (8)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (9)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (10)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (11)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (12)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (13)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (14)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (15)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (16)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (17)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (18)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (19)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (20)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (21)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (22)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (23)
 
Dnevi odprtih vrat CČN (24)

 

Od takrat se izvajajo vodeni ogledi vsako leto v drugi polovici meseca marca in sicer:

21. - 22.4.2017
-  23. - 24.3.2018
-  22. - 23.3.2019