Naše dejavnosti

Opis in kontakti

Centralna čistilna naprava Nova Gorica je zasnovana za čiščenje odpadnih vod, ki se stekajo iz Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter Vrtojba in Občine Miren Kostanjevica.

CČN NOVA GORICA
 
CČN Nova Gorica


Locirana je na meji med občinama Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica.VODJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE
Sebastjan Valič
E-pošta: info@vik-ng.si

POMOČNIK VODJE
Mojca Lapajne
E-pošta: info@vik-ng.si

Zmogljivost CČN

Zmogljivost čistilne naprave je 52.500 PE obremenitve za vodno linijo in 80.000 PE za linijo dehidracije in sušenja blata, ki predvideva tudi obdelavo blata z drugih čistilnih naprav. Največji pretok odpadne vode, ki se lahko čisti na čistilni napravi, je 535 l/s. Ker se po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo dovaja tako fekalna, kot tudi padavinska odpadna voda, je dotok v deževnem vremenu lahko večji in znaša največ 1257 l/s. Prvi čistilni val se ob močnejših padavinah zadrži v zadrževalnem bazenu volumna približno 1000 m3 in se pozneje očisti na čistilni napravi.
Centralna čistilna naprave Nova Gorica je bila dokončana v letu 2015 in je sedaj v upravljanju družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d..

Objekt mehanskega čiščenja

V postopku mehanskega predčiščenja se iz odpadne vode na grabljah izločijo vsi trdni delci, večji od 1 mm. Poleg trdnih delcev se v tem objektu odstranjujejo tudi maščobe in pesek. Odstranjeni pesek se v pralniku opere s tehnološko vodo. Vstopno črpališče pa poskrbi za pretok vode skozi čistilno napravo.
CČN NOVA GORICA (2)
 
pesek


V tem objektu poteka tudi sprejem grezničnih gošč, ki se očistijo skozi celoten postopek biološkega čiščenja odpadnih vod.

Biološka obdelava
Iz objekta mehanskega predčiščenja se voda gravitacijsko preliva na objekt biološke obdelave, kjer poteka biološko čiščenje odpadne vode. Biološki del je sestavljen iz preanoksične cone, ki ji sledi anaerobna, za tem pa se voda preliva v rezervoar, v katerem se ob kroženju vode izmenjujeta anoksična in aerobna faza. Biološki del sestavljata dve neodvisni liniji. V biološkem delu se odstranjujejo hranila ( dušikove, fosforjeve in ogljikove spojine ).
BAZENIObjekt obdelave odvečnega blata
Odvečno blato, ki nastaja v biološkem procesu, se prečrpava v objekt obdelave odvečnega blata, kjer poteka dehidracija in sušenje odvečnega blata. Kapaciteta dehidracije in sušenja blata je dimenzionirana na 80.000 PE obremenitve, saj je predvidena tudi obdelava blata iz drugih čistilnih naprav.
Očiščena voda se uporablja tudi kot tehnološka voda za spiranje grabelj in drugih naprav ter za pranje peska.
CČN NOVA GORICA (3)Membranska filtracija
Iz biološke obdelave se aktivno blato črpa v membranske bazene, v katerih poteka filtracija. Voda se prečrpa skozi membrane s porami velikosti 0,04 mikrona, kar zagotavlja iztok očiščene vode brez suspendiranih trdnih delcev ter brez bakterij in virusov. Očiščena voda se preliva v jezero in zatem v potok Vrtojbico. Sam postopek filtracije vode predstavlja določeno obremenitev membran, zato poteka v ciklih. Po zaključni fazi filtracije je potrebno membrane očistiti s povratnim tokom očiščene vode. Občasno je potrebno temeljito čiščenje membran, pri katerem se celoten membranski bazen napolni z raztopino očiščene vode in kemikalij.
CČN NOVA GORICA (4)


Iztok očiščene vode
Očiščena voda iz centralne čistilne naprave Nova Gorica odteka skozi jezero v potok Vrtojbico.
jezero