Naše dejavnosti

Vodeni ogledi

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  omogoča voden ogled kompleksa Centralne čistilne naprave Nova Gorica osnovnošolcem, dijakom, študentom in drugim zainteresiranim skupinam.

Priporoča se oblikovanje skupine do največ 20 udeležencev. Naenkrat lahko organiziramo obisk dveh skupin udeležencev.

Ogled in predstavitev delovanja CČN NOVA GORICA traja cca 30 min do 1 uro.

Izpolnite ustrezen obrazec (Obrazec ogledov objektov Splošno  Obrazec ogledov objektov Šole) in ga pošlje v potrditev na info@vik-ng.si.

Ostala navodila so v Pravila obnašanja .