OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Vodeni ogledi

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.  omogoča voden ogled kompleksa Centralne čistilne naprave Nova Gorica osnovnošolcem, dijakom, študentom in drugim zainteresiranim skupinam.

Priporoča se oblikovanje skupine do največ 20 udeležencev. Naenkrat lahko organiziramo obisk dveh skupin udeležencev.

Ogled in predstavitev delovanja CČN NOVA GORICA traja cca 30 min do 1 uro.

Izpolnite ustrezen obrazec (Obrazec 1, Obrazec 2) in ga pošlje v potrditev na info@vik-ng.si.

Ostala navodila so v Pravila obnašanja.