Naše dejavnosti

Čistilne naprave v našem upravljanju

Čistilne naprave v našem upravljanju:

• CČN NOVA GORICA 52500PE
Centralna čistilna naprava NG


• ČN Kromberk – Loke

• ČN Stara gora
ČN Stara Gora


• ČN Ravnica
ČN Ravnica


• ČN Prvačina – Dornberk 3000 PE
ČN Prvačina


• ČN Branik

• ČN Šmartno
ČN Šmartno


• ČN Gonjače

• ČN Kozana
ČN Kozana

• ČN Medana
ČN Medana


• ČN Bilje
ČN Bilje

• ČN Opatje Selo

• ČN OŠ ŠEMPAS 150 PE