OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Izvajanje storitev praznjenja in čiščenja izven programa

Intervencijska čiščenja in odmašitve hišnih priključkov, praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN izven programa, odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih izvajamo po vašem naročilu.

Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.

Za naročilo storitev za:

 • fizične osebe: ob delavnikih med 7. in 15. uro pokličite na T: 05 339 11 00 (izberite 3) ali na T: 031 772 922

 • pravne osebe: ob delavnikih med 7. in 15. uro pokličite na T: 05 339 11 00 (izberite 3) ali na T: 031 772 922. Ob naročilu je potrebno posredovati naročilnico ali po navadni pošti na naslov podjetja ali e-pošti na info@vik-ng.si .

 • Dežurna številka: V primeru, da zamašitev ogroža vaše zdravje lahko naročite storitev čiščenja in praznjenja tudi ob delavnikih med 15. in 24. uro, ter sobotah na T: 031 316 287. Storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku za dežurno-interventno delo.

kamion