Naše dejavnosti

Deratizacija

Deratizacija oz. zatiranje škodljivih glodavcev (miši, podgane..), ki ima namen zmanjševanja njihove populacije. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Povzročajo tudi veliko materialno škodo s tem ko uničijo velike količine hrane oziroma z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Živijo v neposredni bližini človeka, kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov (organskih odpadkov v kanalizaciji). Deratizacija se izvaja v naseljih, kanalizacijskih sistemih, živilskopredelovalni industriji, vrtcih, šolah, proizvodnih objektih, živinorejskih objektih itd.

Deratizacijo v javnem kanalizacijskem omrežju opravljamo dvakrat letno (spomladi in jeseni). V kolikor ugotovimo preveliko število glodavcev pa tudi prej – po dejanski potrebi.

deratizacija