OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Deratizacija

Deratizacija oz. zatiranje škodljivih glodavcev (miši, podgane..), ki ima namen zmanjševanja njihove populacije. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Povzročajo tudi veliko materialno škodo s tem ko uničijo velike količine hrane oziroma z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Živijo v neposredni bližini človeka, kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov (organskih odpadkov v kanalizaciji). Deratizacija se izvaja v naseljih, kanalizacijskih sistemih, živilskopredelovalni industriji, vrtcih, šolah, proizvodnih objektih, živinorejskih objektih itd.

Deratizacijo v javnem kanalizacijskem omrežju opravljamo dvakrat letno (spomladi in jeseni). V kolikor ugotovimo preveliko število glodavcev pa tudi prej – po dejanski potrebi.

deratizacija