Naše dejavnosti

Kaj je prepovedano odlagati v kanalizacijo/greznico/MKČN?

Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanica teh odpadnih voda z odpadno vodo iz proizvodnje ali s padavinsko odpadno vodo.

Komunalna odpadna voda je voda iz sanitarij, umivanja, kuhanja in pranja.

KAJ JE PREPOVEDANO ODLAGATI V KANALIZACIJO/GREZNICO/MKČN?

V kanalizacijo/greznico/MKČN ne sodijo:

- sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za ušesa ter toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi, plenice.

- sredstva in pripomočki za čiščenje: čistilne krpe, gobe, vlažilni in čistilni robčki

- tekstil (nogavice, krpe, spodnje perilo…), drobni plastični predmeti, embalaža, jedilni pribor

- ostanki lesa, trdni odpadki, plastenke, organski odpadki (ostanki hrane, pokošena trava, listje) in gradbeni odpadki (malta, cement, deske).

- ostanki hrane, olja in maščobe.

- barve, topila, škropiva, dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila, odpadna olja in naftni derivati.

- živalski iztrebki, hlevski gnoj, gnojevka, sveže ali pregnito blato iz greznic, tekoči odpadki iz klavnic, vinskih kleti, mlekarn, silažna voda.

Posledice
Navedeni odpadki mašijo kanale in črpalke, ki varujejo naselja pred poplavami. Zato se lahko zgodi, da zaradi zamašenih in blokiranih črpalk v primeru visoke vode, črpališča ne bodo odigrala svoje varovalne funkcije.

V vsakem primeru zamašitve ali strojeloma je potreben poseg delavcev kanalizacije in pooblaščenih serviserjev, ki morajo smeti iz črpalk odstranjevati ročno, zaradi česar se dvigujejo stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja.

Če ti odpadki pritečejo na čistilno napravo, lahko pride do prelivanja večje količine neočiščene vode v vodotoke.

Poleg tega so v kanalizaciji, odplake kot so ostanki hrane, olja in maščobe, odlična vaba za podgane.

Olja in maščobe povzročajo mastne obloge na kanalizaciji ter zmanjšujejo pretočnost kanalizacijskih cevi.

Takšne vrste odplak imajo zelo visoko obremenitev, povzročajo pojav plavajočega blata na čistilnih napravah in močno presegajo običajno obremenitev čistilnih naprav. Zaradi navedenih odplak je oteženo čiščenje odpadne vode, odstranjevanje blata in končna dehidracija oziroma sušenje blata, kar dviguje stroške čiščenja odpadne vode, saj je poraba električne energije v teh primerih močno povečana.

Mikroorganizmi, ki vršijo biološko čiščenje na čistilnih napravah nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično poraba električne energije se poveča, s tem pa tudi strošek čiščenja.