OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Skrb za zaščito in vzdrževanje vodovodnega priključka

Splošni nasveti za vzdrževanje vodomernega jaška:

Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno:
 • v času nizkih temperatur zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem,
 • iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zimo,
 • vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
 • poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami,
 • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
 • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
 • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru,
 • sporočiti na vodovode vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka),
  ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom.

Nasvete za vzdrževanje vodomernega jaška v zimskem času si lahko preberete tukaj.