Naše dejavnosti

Centralni nadzorni sistem in daljinsko upravljanje (CNS)


Podjetje ViK-NG deluje na območju petih občin, ki je pokrito z več stotimi objekti na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih.

Ti objekti so: vodohrani, črpališča, hidroforji, čistilne naprave na vodovodu in kanalizaciji, itd. Preglednost o delovanju teh sistemov, potrebe po večjem številu podatkov, zagotavljanju kvalitete vode, so nas privedle konec devetdesetih let prejšnjega stoletja do uvedbe Centralnega Nadzornega Sistema (CNS).
Za prenos podatkov uporabljamo različne komunikacijske tehnologije, kot so radijski in GPRS prenos (2G, 3G in 4G), SMS sporočila in podatkovni klic. Komunikacija je dvosmerna.

Podatke shranjujemo v naši podatkovni SQL bazi, kjer se ti lahko izvažajo in nadaljnje obdelujejo z različnimi računalniškimi programi-orodji. CNS servisira s podatki različne službe podjetja. Z različnimi uporabniškimi pravicami preko osebnih računalnikov uporabniki znotraj našega LAN-a dostopajo do ustreznih podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela ali za izdelavo različnih analiz.

Poleg nadzora in upravljanja naprav vgrajenih na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih, nadziramo tudi kvaliteto vode (HACCP), kot so meritve prostega klora v vodi, temperatura vode v različnih cevovodih, itd.

Z gradnjo novih objektov za potrebe vodovoda in kanalizacije v katere je vključena avtomatizacija, le te sistematično vključujemo v CNS.

V CNS je danes vključenih več kot 180 vodovodnih in kanalizacijskih objektov. Omogočen je pregled nad pravilnim delovanjem vgrajenih naprav, omogočena nam je hitra odzivnost in učinkovitost pri odpravi napakah, ki se pojavljajo na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih. CNS je živ sistem, ki zahteva stalno posodabljanje in vzdrževanje.

V bodoče bomo morali širiti nadzor nad vodovodnim omrežjem z vgradnjo sektorskih-kontrolnih merilnikov pretoka. Zmanjševanje vodnih izgub bo namreč v bližnji prihodnosti eden od ciljev podjetja, iz vidika zmanjševanja stroškov in trajnostnega razvoja.

Zaslonska slika SCADA – lokacije objektov vključen
Zaslonska slika SCADA – lokacije objektov vključenih v CNS

Zaslonska slika SCADA – črpališče Mrzlek
  Zaslonska slika SCADA – črpališče Mrzlek


RAZVOJ CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA V PODJETJU

  • 1999 Uvedba CNS
Prvi CNS smo uvedli v tem letu s tehnologijo radijskega prenosa podatkov. Pri vzpostavitvi sistema smo nadgradili obstoječe objekte z novo opremo. Lokalni SCADA server smo namestili na sedežu podjetja. Postopoma smo v tem letu s prenosom podatkov opremili deset objektov in nad njimi vzpostavili nadzor.

  • 2004 Prenos upravljanja črpališča Prelesje na črpališče Mrzlek
Črpališče Prelesje je do tega leta bilo nadzorovano in vodeno z osebjem-vzdrževalci. Z nadgradnjo obstoječe lokalne avtomatike in prenosa podatkov, smo prenesli nadzor in upravljanje tega črpališča na črpališče Mrzlek. Ukinili smo delovno mesto na tem črpališču. Črpališče do danes nemoteno obratuje brez večjih težav.

  • 2005 Uvedba GPRS prenosa podatkov
Z razvojem novih tehnologij in cenovne dostopnosti, pokritosti terena z GPRS signalom, smo v tem letu pričeli na novih objektih prenašati podatke na CNS s pomočjo GPRS tehnologije 2G. Uvedli smo lokalno VPN omrežje (Radius), ki omogoča delovanje GPRS modemov s statičnimi IP naslovi.

  • 2007 Uvedba nove SCADE
Za prvo SCADO smo izgubili tehnično podporo in smo poleg te, uvedli vzporedno novo. Obstoječi CNS smo ohranili, novo SCADO pa dodali obstoječi.

  • 2009-2010 Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo Trnovsko - Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline
V okviru projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo Trnovsko - Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline«, ki je bil financiran iz sredstev kohezijskih skladov, smo v letu 2009 uvedli nov, lokalni NS na vodarni Mrzlek. NS Mrzlek je bil vključen v CNS. V obsegu tega projekta so se gradili in obnavljali objekti na vodovodnem sistemu Mrzlek in Hubelj; črpališča, vodohrani, hidroforji, itd. Vsi ti objekti so bili opremljeni z opremo za prenos podatkov. Oprema je bila tipizirana, sam sistem pa preizkušen.

  • 2015 – 2019 WEB SCADA
V letu 2014 je prenehala tehnična podpora za računalniški operacijski sistem (OP) Windows XP. SCADA je delovala na tem OP sistemu. Uvedla se je nova WEB aplikacija na našem strežniku. SCADO prve in druge generacije smo prenesli na WEB SCADO. WEB SCADA deluje znotraj našega lokalnega omrežja, dostop do nje pa je omogočen tudi preko internetne povezave z uporabo VPN dostopa.