Naše dejavnosti

Upravljanje in nadzor

Centralni Nadzorni Sistem za daljinsko upravljanje in nadzor

Zametki Centralnega Nadzornega Sistema (CNS) segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so se pojavile potrebe po večji preglednosti in daljinskem nadzoru in upravljanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema.
Delujemo na območju petih občin in upravljamo z več kot 180 objekti (vodohrani, črpališča, hidroforji, čistilne naprave,…)
Za komunikacijo in prenos podatkov oz. ukazov med centrom na sedežu podjetja in posameznimi lokacijami, kjer so postavljeni objekti, uporabljamo najrazličnejše komunikacijske tehnologije (radijski prenos, GPRS prenos, podatkovni klic, SMS, Wi-Fi,…)
CNS nas oskrbuje s podatki, ki služijo za nadzor vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, kakor tudi za spremljanje kvalitete vode v različnih vodovodnih sistemih našega omrežja (HACCP).
V CNS imamo vključenih večino objektov s katerimi upravljamo, vsekakor pa imamo pod nadzorom vse najpomembnejše objekte vodovodnega sistema.
Nadaljnji razvoj projekta CNS posredno omogoča zmanjševanje vodnih izgub, kar je tudi eden od ciljev v smislu racionalizacije in trajnostnega razvoja podjetja!

scada1


scada2