Naše dejavnosti

Vodomeri in odčitovanje

Sporočanje stanja vodomera

Uredba o metodologiji o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa, da izvajalec javne službe pri uporabnikih storitev oskrbe s pitno vodo praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

V kolikor želite (v izogib poračunom) popis vodomera tudi v vmesnem obdobju, nam lahko stanja sporočate mesečno, in sicer od 15. do zadnjega dne v mesecu.

Stanje porabe vode nam lahko sporočate:
  • preko spletnega servisa na naši spletni strani (povezava),
  • preko e-pošte: info@vik-ng.si in prodaja@vik-ng.si
  • preko glasovne pošte 24/7 na tel.št. 05 339 11 70 (sporočite št. OM – odjemnega mesta in odčitek – stanje števca)

V zadnjem času ugotavljamo, da prihaja do povečanega števila okvar na internem omrežju, zato vam svetujemo, da sami občasno opravite ogled.

Zamenjave vodomerov

Po Pravilniku o merilnih instrumentih je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan slediti določilom zakonodaje oziroma rokom, v katerih se umerjajo vodomeri (na 5 let).

Ker ni mogoče vedno zagotoviti prisotnost uporabnika pri menjavi, bomo lahko menjave izvajali tudi brez vaše prisotnosti in vas o zamenjavi pisno obvestili.

Rok za reklamacijo stanja vodomera je 30 dni, po tem roku pa bomo vodomere predali v umeritev.