OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Vodomeri in odčitovanje

Sporočanje stanja vodomera

Uredba o metodologiji o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa, da izvajalec javne službe pri uporabnikih storitev oskrbe s pitno vodo praviloma najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

V kolikor želite (v izogib poračunom) popis vodomera tudi v vmesnem obdobju, nam lahko stanja sporočate mesečno, in sicer od 15. do zadnjega dne v mesecu.

Stanje porabe vode nam lahko sporočate:
 • preko spletnega servisa na naši spletni strani (povezava),
 • preko e-pošte: info@vik-ng.si in prodaja@vik-ng.si
 • preko glasovne pošte 24/7 na tel.št. 05 339 11 70 (sporočite št. OM – odjemnega mesta in odčitek – stanje števca)

V zadnjem času ugotavljamo, da prihaja do povečanega števila okvar na internem omrežju, zato vam svetujemo, da sami občasno opravite ogled.

Zamenjave vodomerov

Po Pravilniku o merilnih instrumentih je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan slediti določilom zakonodaje oziroma rokom, v katerih se umerjajo vodomeri (na 5 let).

Ker ni mogoče vedno zagotoviti prisotnost uporabnika pri menjavi, bomo lahko menjave izvajali tudi brez vaše prisotnosti in vas o zamenjavi pisno obvestili.

Rok za reklamacijo stanja vodomera je 30 dni, po tem roku pa bomo vodomere predali v umeritev.