Naše dejavnosti

Drinkadria

DRINKADRIA
                             
LOGO Jadranski čezmejni program IPA s sloganom
                      
SVRK sloVodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sodelujemo v projektu DRINKADRIA - Povezovanje za oskrbo s pitno vodo na Jadranskem področju.

Omenjeni projekt je bil odobren za sofinanciranje v okviru razpisa IPA - Jadranski čezmejni program 2007-2013.

Projekt DRINKADRIA je zasnovan na osnovi prepoznanih skupnih čezmejnih problemov, povezanih z oskrbo s pitno vodo na Jadranskem področju. V središču projekta je čezmejna državna in medregijska oskrba s pitno vodo in skupni mejni vodni viri.

Operativni cilji podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v tem projektu so: umerjen hidravlični model, identifikacija vodnih izgub, ugotovitev ustreznosti sistema požarne varnosti, ustrezna preskrba s pitno vodo in s predlogi optimizacije sistema. V ta namen nameravamo zgraditi 22 merilnih mest na področju Nove Gorice in okolice.

Izvedba projekta je predvidena v 35 mesecih, to je od 1.11.2013 do 30.9.2016.

Poleg našega podjetja sodeluje še 15 projektnih partnerjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Črne gore in Grčije

Povezava na spletno stran projekta: http://www.drinkadria.eu/


Postopek naročila dobave in vgradnje merilcev pretoka in tlaka ali nivoja, telemetrijske opreme ter ”GPRS” prenos podatkov iz merilnih mest v sistem SCADA z njegovo nadgradnjo v okviru projekta DRINKADRIA, Nova Gorica, Slovenija je zaključen.

Izbran je bil ponudnik CMC Ekocon.


Letak in video o projektu.

Prispevek o projektu Drinkadria v Primorskem dnevniku 30.6.2015.
            

Vgrajena merilna mesta na vodovodnem omrežju:

Merilno mesto št. 9 - Palude Nova Gorica
MM9 Palude (1)
 
MM9 Palude (2)
 
MM9 Palude (3)
 
MM9 Palude (4)
 

Merilno mesto št. 11 - Prvomajska ulica Nova Gorica

MM11 Prvomajska (1)
 
MM11 Prvomajska (2)


Merilno mesto št. 14 - Rožna dolina
MM14 Rožna dolina (2)
 
MM14 Rožna dolina (1)
    

Merilno mesto št. 15 - Podmark Lesnina
MM15 Podmark Lesnina (1)
 
MM15 Podmark Lesnina (2)
 
MM15 Podmark Lesnina (3)
 

Merilno mesto št. 17 - Bazara
MM17 Bazara (1)
 
MM17 Bazara (2)
 
MM17 Bazara (3)
 

Merilno mesto št. 18 - Vrtojba
MM18 Vrtojba (1)
 
MM18 Vrtojba (2)
 
MM18 Vrtojba (3)
 
MM18 Vrtojba (4)
 

Merilno mesto št. 19 - MMP Vrtojba
MM19 MMP Vrtojba (1)
 
MM19 MMP Vrtojba (3)
 
MM19 MMP Vrtojba (2)


Merilno mesto št. 20 - Križ Cijan Miren
MM20 Križ Cijan Miren (1)
 
MM20 Križ Cijan Miren (2)
 
MM20 Križ Cijan Miren (3)


Merilno mesto št. 21 - Križ Cijan Bilje
MM21 Križ Cijan Bilje (1)
 
MM21 Križ Cijan Bilje (2)


Merilno mesto št. 22 - Bilje
MM22 Bilje (1)
 
MM22 Bilje (2)
 
MM22 Bilje (3)


Merilno mesto št. 23 - Bukovica Renče
MM23 Bukovica Renče (1)
 
MM23 Bukovica Renče (2)


Merilno mesto št. 24 - Stara gora 2
MM24 Stara gora 2 (1)
 
MM24 Stara gora 2 (2)
 
MM24 Stara gora 2 (3)
 

Merilno mesto št. 25 - Stara gora 1
MM25 Stara gora 1 (1)
 
MM25 Stara gora 1 (2)
 
MM25 Stara gora 1 (3)


Merilno mesto št. 26 - MP Rafut
MM26 MP Rafut (1)
 
MM26 MP Rafut (2)
 
MM26 MP Rafut (3)
 
MM26 MP Rafut (4)


Merilno mesto št. 27 - Gradnikove brigade Nova Gorica
MM27 Gradnikova (2)
 
MM27 Gradnikova (1)


Merilno mesto št. 28 - Kidričeva ulica Nova Gorica
MM28 Kidričeva (1)
 
MM28 Kidričeva (2)


Merilno mesto št. 29 - Erjavčeva ulica Nova Gorica
MM29 Erjavčeva (2)
 
MM29 Erjavčeva (1)


Merilno mesto št. 30 - Telekom Kromberk
MM30 Kromberk
 

Merilno mesto št. 31 - Gradnikove brigade Nova Gorica
MM31 Gradnikove (2)
 
MM31 Gradnikove (1)


Merilno mesto št. 32 - Podmark
MM32 Podmark (1)
 
MM32 Podmark (3)
 
MM32 Podmark (2)


Merilno mesto št. 33 - Zalošče
MM33 Zalošče (1)
 
MM33 Zalošče (2)
 
MM33 Zalošče (3)


Merilno mesto št. 34 - Dornberk
MM34 Dornberk (1)
 
MM34 Dornberk (2)
 
MM34 Dornberk (3)