Naše dejavnosti

KOC VODARSTVO

KOCKVA logo mali

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

na kratko KOC VODARSTVO (povezava na spletno stran projekta)


Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu


V četrtek, 29. novembra 2018, je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu 2017-2018. Namenjena je bila predstavitvi doseženih rezultatov, dobrih praks in nadaljevanju posameznih aktivnosti po zaključku projekta 31.12.2018.

Po začetnih nagovorih direktorja podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, g. Mirana Lovriča in vodje projekta g. Mitje Gorjana, je ga. Martina Trobiš nadaljevala s predstavitvijo ključnih rezultatov, ki so presegla vsa zastavljena pričakovanja. Partnerstvo je namreč za 72 odstotkov preseglo zastavljen cilj 1790-ih vključitev, v usposabljanjih pa je sodelovalo več kot 1000 oseb. G. Tomac, g. Jereb in ga. Vrbančič iz Vodovoda kanalizacija Ljubljana so predstavili dobre prakse in izzive panoge za prihodnje pod nazivom »Z znanjem do učinkovitejšega dela«, ga. Levstek iz Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik pa je skozi prispevek »10 letne izkušnje z usposabljanjem« poudarila pomen dodatnih kvalifikacij za panogo. Pristojni sklad sta zastopala ga. Karin Sulič in g. Vladimir Milovanović, ki je predstavil operacijo Kompetenčni center za razvoj kadrov. Formalni del, ki ga je povezovala ga. Alenka Brod, predstavnica kadrovskega partnerja Racio razvoj HR&M Consulting, se je zaključil s slikovitim predavanjem dr. Mihaela Jožefa Toman »Krasna si bistra hči planin«. Konference se je udeležilo cca. 40 predstavnikov partnerskih podjetij, Zbornice komunalnega gospodarstva in lokalne skupnosti.

Kazalniki uspeha projekta:
  • Vzpostavljen model kompetenc za 5 osnovnih in 5 dodatnih poklicnih profilov.
  • Izdelan načrt razvoja posameznih kompetenc.
  • 3086 vključitev v usposabljanja.
  • 1067 vključenih oseb.
  • 367 usposabljanj, od tega 335 zunanjih in 32 notranjih.
  • Usposobitev 51 notranjih predavateljev in mentorjev na področju pedagoško andragoških veščin.
  • 3 strokovni programi za poklicne profile vzdrževalcev na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu in operaterje čistilnih naprav ter v pripravi 3 pobude za dodatne kvalifikacije.
KOCKVA 29.11.2018 - nagovor direktorja VIK NG
KOCKVA 29.11.2018 nagovor vodje projekta
KOCKVA 29.11.2018 predstavnik JSRIPS
KOCKVA 29.11.2018 Martina Trobiš, Racio Razvoj HR&
KOCKVA 29.11.2018 Jože Tomec, VOKA LJ
 
KOCKVA 29.11.2018 Alenka Brod, Racio razvoj HR&M
KOCKVA 29.11.2018 Sašo Jereb, VOKA LJ
KOCKVA 29.11.2018 Mojca Vrbančič, VOKA LJ
KOCKVA 29.11.2018 dr. Marjetka Levstek, CČN Domžal
KOCKVA 29.11.2018 Prof. Mihael J. TOMAN
 
Projektna pisarna KOCKVA


Ob zaključku projekta je bila pripravljena informacijska zloženka, ki si jo lahko preberete tukaj.

Dne 22.12.2018 je bil v časniku Dnevnik objavljen članek o projektu. Več si lahko preberete tukaj.

Nosilec KOC za razvoj kadrov v vodarstvu so Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
Partnerstvo sestavlja enaindvajset panožnih podjetij, od tega osemnajst, ki izvajajo javno gospodarsko službo, in tri druga, ki predstavljajo del njihove dobaviteljske verige ter se nanašajo na inženiring in IT storitve. V konzorciju sodeluje še kadrovski partner, družba Racio razvoj. V večini gre za javna podjetja, specializirana za oskrbo s pitno vodo ter specializirana za odvajanje in čiščenje vode, kakor tudi tista, ki pokrivajo oboje. To so področja, kjer tehnološki razvoj silovito napreduje, kar postavlja ob klimatskih spremembah vedno nove izzive vsem zaposlenim. Razvoj tehnologije, materialov, tehničnih rešitev in zahteve, ki izhajajo iz smernic zagotavljanja kakovostne vode, prinašajo tudi vedno nova znanja, ki jih je potrebno pridobiti in zagotoviti njihov prenos.

Glavni namen projekta je zmanjšanje primanjkljaja na področju usposabljanja preko ciljnega izobraževanja prepoznanih skupin zaposlenih na ključnih panožnih profilih partnerstva. Zadali smo si, da z 850 zaposlenimi na identificiranih profilih dosežemo vsaj 1790 vključitev. Želimo poenotiti standarde znanj glede na razvoj panoge in nalog. V preteklosti so že bile dane nekatere pobude za vzpostavitev NPK, ki na tem delu še niso bile realizirane in KOC za razvoj kadrov je priložnost, da jih skupaj udejanjimo.

Skupni interesi partnerstva so prepoznani tako pri razvoju strokovnih (tehnično/tehnoloških znanj), poslovno organizacijskih kompetenc, kot tudi drugih povezanih z delom z ljudmi, vodenjem in upravljanjem. Struktura zaposlenih v panogi je namreč po izobrazbenih smereh precej raznolika in veliko operativnega kadra je priučenega, kar daje tekom projektnih aktivnosti velik poudarek na prenosu znanj med partnerji. Tako je en izmed pomembnejših ciljev tudi vzpostavitev mreže internih trenerjev.

Sodelovanje v KOC vodarstvo jemljemo kot pobudo in smerokaz za razvoj kompetenc ter vseživljenjskega usposabljanja drugih poklicev, ki so za to področje pomembni. Rezultat projekta bo ključen – zanesljiva in varna oskrba z vodo ustrezne kakovosti, k čemur prispevajo absolutno najprej ustrezno usposobljeni in motivirani zaposleni.

Trajnost in potencial za nadgradnjo projekta predstavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, ki bi naj po dvoletnem obdobju v obliki izobraževalnega centra prevzela v upravljanje, vzdrževanje in nadgradnjo razvite vsebine. V tem kontekstu izpostavljamo tudi povezavo s SRIPom Pametna mesta in skupnosti – modro-zelena infrastruktura.

sklad logotip
 
ministrstvo logotip
  
ESS logo


Povezave: