Naše dejavnosti

KOC VODARSTVO

KOCKVA logo mali

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

na kratko KOC VODARSTVO (povezava na spletno stran projekta)

Nosilec KOC za razvoj kadrov v vodarstvu so Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
Partnerstvo sestavlja enaindvajset panožnih podjetij, od tega osemnajst, ki izvajajo javno gospodarsko službo, in tri druga, ki predstavljajo del njihove dobaviteljske verige ter se nanašajo na inženiring in IT storitve. V konzorciju sodeluje še kadrovski partner, družba Racio razvoj. V večini gre za javna podjetja, specializirana za oskrbo s pitno vodo ter specializirana za odvajanje in čiščenje vode, kakor tudi tista, ki pokrivajo oboje. To so področja, kjer tehnološki razvoj silovito napreduje, kar postavlja ob klimatskih spremembah vedno nove izzive vsem zaposlenim. Razvoj tehnologije, materialov, tehničnih rešitev in zahteve, ki izhajajo iz smernic zagotavljanja kakovostne vode, prinašajo tudi vedno nova znanja, ki jih je potrebno pridobiti in zagotoviti njihov prenos.

Glavni namen projekta je zmanjšanje primanjkljaja na področju usposabljanja preko ciljnega izobraževanja prepoznanih skupin zaposlenih na ključnih panožnih profilih partnerstva. Zadali smo si, da z 850 zaposlenimi na identificiranih profilih dosežemo vsaj 1790 vključitev. Želimo poenotiti standarde znanj glede na razvoj panoge in nalog. V preteklosti so že bile dane nekatere pobude za vzpostavitev NPK, ki na tem delu še niso bile realizirane in KOC za razvoj kadrov je priložnost, da jih skupaj udejanjimo.

Skupni interesi partnerstva so prepoznani tako pri razvoju strokovnih (tehnično/tehnoloških znanj), poslovno organizacijskih kompetenc, kot tudi drugih povezanih z delom z ljudmi, vodenjem in upravljanjem. Struktura zaposlenih v panogi je namreč po izobrazbenih smereh precej raznolika in veliko operativnega kadra je priučenega, kar daje tekom projektnih aktivnosti velik poudarek na prenosu znanj med partnerji. Tako je en izmed pomembnejših ciljev tudi vzpostavitev mreže internih trenerjev.

Sodelovanje v KOC vodarstvo jemljemo kot pobudo in smerokaz za razvoj kompetenc ter vseživljenjskega usposabljanja drugih poklicev, ki so za to področje pomembni. Rezultat projekta bo ključen – zanesljiva in varna oskrba z vodo ustrezne kakovosti, k čemur prispevajo absolutno najprej ustrezno usposobljeni in motivirani zaposleni.

Trajnost in potencial za nadgradnjo projekta predstavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, ki bi naj po dvoletnem obdobju v obliki izobraževalnega centra prevzela v upravljanje, vzdrževanje in nadgradnjo razvite vsebine. V tem kontekstu izpostavljamo tudi povezavo s SRIPom Pametna mesta in skupnosti – modro-zelena infrastruktura.

sklad logotip
 
ministrstvo logotip
  
ESS logo


Povezave: