OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Dostopna cesta in čistilna naprava v Vrtojbi

Gradnja dostopne ceste in čistilne naprave v Vrtojbi

- slike z gradbišča, december 2015
ČN Nova Gorica, december 2015
 
ČN Nova Gorica, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
servisni objekti Čn, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
dostopna cesta do ČN, december 2015
 
dostopna cesta do ČN, december 2015- slike z gradbišča, dne 12.12.2014
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
 
gradnja čistilne naprave, dne 12.12.2014
- slike z gradbišča posneto dne 9.12.2014

čistilna naprava dne 9.12.2014
 
čistilna naprava dne  9.12.2014
 
čistilna naprava dne 9.12.2014
 
čistilna naprava dne 9.12.2014
  


- slike z gradbišča, posneto dne 7.11.2014

gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 7.11.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
- slike z gradbišča, posneto dne 10.10.2014

gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014
 
gradnja čistilne naprave dne 10.10.2014- slike z gradbišča, posneto dne 8.9.2014

gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014
 
gradnja čistilne naprave, 8.9.2014- slike z gradbišča, posneto dne 4.8.2014

gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
 
gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
 
gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
 
gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
 
gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
 
gradnja čistilne naprave, 4.8.2014
   

-  slike z gradbišča, posneto v juliju 2014

gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 9.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 15.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 15.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 15.7.2014
 
gradnja čistilne naprave, 15.7.2014
             


- slike z gradbišča, posneto dne 17.6.2014

gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 17.6.2014


-  slike z gradbišča, posneto dne 6.6.2014

gradnja čistilne naprave, 6.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 6.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 6.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 6.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 6.6.2014
 
gradnja čistilne naprave, 6.6.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 27.5.2014

gradnja čistilne naprave,27.5.2014
 
gradnja čistilne naprave, 27.5.2014
 
gradnja čistilne naprave. 27.5.2014
 
gradnja čistilne naprave. 27.5.2014
 
gradnja čistilne naprave. 27.5.2014


- slike z gradbišča, posneto dne  8.5.14


gradnja dostopne ceste, 8.5.14- slike z gradbišča, posneto dne 15.4.2014


gradnja čistilne naprave 15.4.2014
 
gradnja čistilne naprave 15.4.2014
 
gradnja čistilne naprave 15.4.2014
 
gradnja čistilne naprave 15.4.2014- slike z gradbišča, posneto dne 10.4.2014


DSCN1693- slike z gradbišča, posneto dne 2.4.2014


DSCN7546
 
DSCN7551
 
gradnja čistilne naprave 2.4.2014
 
gradnja čistilne naprave 2.4.2014- slike z gradbišča, posneto dne 12.3.2014


gradnja čistilne naprave 12.3.2014
 
gradnja čistilne naprave 12.3.2014
 
gradnja čistilne naprave 12.3.2014
 
gradnja čistilne naprave 12.3.14