OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Kanalizacija v Orehovljah

Gradnja kanalizacije v Orehovljah

- slike za gradbišča, posneto dne 19.1.2015

gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 19.1.2015
   - slike z gradbišča, posneto dne 7.1.2015

gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 7.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 7.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 7.1.2015- slike z gradbišča, posneto dne 22.12.2014

gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 22.12.2014
- slike z gradbišča, posneto dne 12.12.2014

gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 12.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 12.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 12.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 12.12.2014- slike z gradbišča, posneto dne 2.12.2014

gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 2.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 2.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, dne 2.12.2014- slike z gradbišča, posneto dne 9.9.2014

gradnja kanalizacije v Orehovljah, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Orehovljah, 9.9.2014- slike z gradbišča, posneto v avgustu 2014

gradnja kan.v Orehovljah, 1.8.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah, 1.8.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah, 1.8.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah, 1.8.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah, 1.8.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah, 5.8.2014
- slike z gradbišča, posento v juliju 2014

gradnja kan.v Orehovljah,1.7.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,1.7.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,1.7.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,1.7.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,3.7.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,3.7.2014


-  slike z gradbišča, posneto v juniju 2014

gradnja kan.v Orehovljah,17.6.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,17.6.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,17.6.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,17.6.2014
 
gradnja kan.v Orehovljah,17.6.2014