OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Kanalizacija Na hribu v Šempetru

Gradnja kanalizacije Na hribu v Šempetru


- slike z gradbišča, posneto v decembru 2015

gradnja kanalizacije Na hribu, 5.12.2015


- slike z gradbišča, posneto v novembru 2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 24.11.2015
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 27.11.2015- slike z gradbišča, posneto dne 29.10.2014
gradnja kanalizacije Na hribu, 29.10.2014- slike z gradbišča, posneto dne 13.10.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 13.10.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 7.10.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 7.10.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 1.10.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 1.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 1.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 1.10.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 1.10.2014- slike z gradbišča, posneto dne 26.9.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 26.9.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 26.9.2014- slike z gradbišča, posneto dne 8.9.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije Na hribu, 8.9.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 27.8.2014

gradnja kanalizacije Na hribu, 27.8.2014