OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Kanalizacija v Kromberku

Gradnja kanalizacije v Kromberku - ulica Vinka Vodopivca

- slike z gradbišča, posneto dne 14.11.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.11.2014- slike z gradbišča, posneto dne 4.11.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.11.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 10.10.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 10.10.2014- slike z gradbišča, posneto dne 9.9.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 9.9.2014


- slike z gradbišča, posento dne 29.8.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 29.8.2014


- slike z gradbišča, posneto dne 4.8.2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 4.8.2014


- slike z gradbišča, posneto v juliju 2014

gradnja kanalizacije v Kromberku, 10.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 14.7.2014