OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Kanalizacija v Šempetru - Kanal C

Gradnja kanalizacije v Šempetru - Kanal C

- december 2015

Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "C" v Šempetru, december 2015


- slike z gradbišča, dne 23.1.2015

gradnja kanala C v Šempetru, dne 23.1.2015- slike z grrabišče, dne 19.1.2015

gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 19.1.2015- slike z gradbišča, dne 7.1.2015

gradnja kanala C v Šempetru, dne 7.1.2015
 
gradnja kanala C v Šempetru, dne 7.1.2015
- slike z gradbišča, posneto v decembru 2014

gradnja kanala C v Šempetru, 4.12.2014
 
gradnja kanala C v Šempetru, 4.12.2014
 
gradnja kanala C v Šempetru, 22.12.2014
 
gradnja kanala C v Šempetru, 22.12.2014
 
gradnja kanala C v Šempetru, 22.12.2014
 
gradnja kanala C v Šempetru, 22.12.2014