OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Zbirni fekalni kanal v Mirnu

Gradnja zbirnega fekalnega kanala v Mirnu

- december 2015

Most čez Vipavo, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Most čez Vipavo, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 


- slike z gradbišča, posneto dne 26.1.2015

gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 26.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 26.1.2015- slike z gradbišča, posneto dne 19.1.2015

gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 19.1.2015
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 19.1.2015


- slike gradnje brvi čez Vipavo, posneto dne 8.1.2015

gradnja brvi dne 08.1.2015
 
gradnja brvi dne 08.1.2015
 
gradnja brvi dne 08.1.2015- slike z gradbišča, posneto dne 22.12.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 22.12.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 22.12.2014- slike z gradbišča, posneto dne 24.11.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 24.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 24.11.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, dne 24.11.2014- slike z gradbišča, posneto dne 7.11.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 7.11.201
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 7.11.201
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 7.11.201
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 7.11.201- slike z gradbišča, posneto dne 24.10.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 24.10.20
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 24.10.20
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 24.10.20- slike z gradbišč, posneto dne 1.10.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, 1.10.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 1.10.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 1.10.201
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 1.10.2014
   
gradnja kanalizacije v Mirnu, posneto dne 1.10.201- slike z gradbišča, posneto v septembru 2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 9.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 8.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 5.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 5.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 5.9.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 5.9.2014- slike z gradbišča, posneto dne 29.8.2014

gradnja kanalizacije v Mirnu, 29.8.2014
 
gradnja kanalizacije v Mirnu, 29.8.2014- slike z gradbišča, posneto dne 5.8.2014

gradnja kan. v Mirnu, 5.8.2014
 
gradnja kan. v Mirnu, 5.8.2014- slike z gradbišča, posneto dne 1.8.2014

gradnja kan.v Mirnu, 1.8.2014
 
gradnja kan. v Mirnu, 1.8.2014
 
gradnja kan. v Mirnu, 1.8.2014
 
gradnja kan. v Mirnu, 1.8.2014- slike z gradbišča, posneto dne 22.7.2014

gradnja kan.v Mirnu, 22.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 22.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 18.7.2014

gradnja kan.v Mirnu, 18.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 18.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 18.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 18.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 15.7.2014

gradnja kan.v Mirnu, 15.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 10.7.2014

gradnja kan.v Mirnu, 10.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 10.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 10.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 9.7.2014

gradnja kan.v Mirnu, 9.7.2014
 
gradnja kan.v Mirnu, 9.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 3.7.2014

 
gradnja kan. v Mirnu,3.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,3.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,3.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,3.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,3.7.2014- slike z gradbišča, posneto dne 1.7.2014

gradnja kan. v Mirnu,1.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,1.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,1.7.2014
 
gradnja kan. v Mirnu,1.7.2014- slike z gradbišča, posneto v juniju 2014

gradnja kan.v Mirnu,4.6.2014
 
gradnja kan.v Mirnu,4.6.2014
 
gradnja kan.v Mirnu,24.6.2014
 
gradnja kan.v Mirnu,24.6.2014
 


- slike z gradbišča, posneto dne 29.5.2014

gradnja kan.v Mirnu,29.5.2014
 
gradnja kan.v Mirnu,29.5.2014- slike z gradbišča, posneto dne 29.4.2014

gradnja kan.v Mirnu,29.4.2014
 
gradnja kan. v Mirnu, 29.4.2014