OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


O podjetju

Stopite v stik

z nami preko kontaktnega obrazca.

Vizitka

Naziv: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 339 11 00
Faks: 05 339 11 28
Email: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
ID številka za DDV: SI91503027
Matična številka: 1550144

Urnik za stranke:
od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 11.00, od 12.00 do 14.00 ure
petek: od 8.00 do 11.00 ure

Dežurna služba po 15.uri:  
VODOVOD
rajon Brda                     T: 051 375 403
rajon Gorica, Čepovan    T: 051 375 401
rajon Dornberk               T: 051 375 402
KANALIZACIJA             T: 031 316 287
24/7:                             T: 051 316 868  ali 041 622 270

Reklamacija obračuna, informacije o računih:
V času uradnih ur na T: 05 339 11 00 (izberite 1)

Informacije o plačilih in opominih:
V času uradnih ur na T: 05 339 11 00 (izberite 2)

Okvare in motnje na omrežju, razne informacije:
V času uradnih ur na T: 05 339 11 00 (izberite 4)

Izdaja projektnih pogojev in mnenj:
vodovod: v času uradnih ur na T: 05 339 11 06 (Darja Nemec)
kanalizacija: v času uradnih ur na T: 051 316 866 (Božidar Bizjak)

Izdaja dovoljenja za priključek:
vodovod: V času uradnih ur na T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin)
kanalizacija: V času uradnih ur na T: 031 869 325 (Dejan Pišot) ali 031 772 922

Praznjenje greznic, prevzem blata MKČN, čiščenje:
V času uradnih ur na T: 031 772 922 ali 05 339 11 00 (izberite 3)

Izdelava ocene obratovanja MKČN:
V času uradnih ur na T: 041 694 865 (Mojca Lapajne)