O podjetju

Stopite v stik

z nami preko kontaktnega obrazca.









Vizitka

Naziv organa:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 339 11 00
Faks: 05 339 11 28
Email:  #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
ID številka za DDV:  SI91503027
Matična številka:  1550144
Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00

Urnik za stranke:
od ponedeljka do četrtka:od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00 ure
petek: od 8.00 do 11.00 ure

Dežurni:
24 urno dežurstvo: 051 316 868 ali 041 622 270
po 15.00
rajon Brda tel.št.051 375 403
rajon Gorica, Čepovan tel.št. 051 375 401
rajon Dornberk tel.št.051 375 402
Posebno komunalno vozilo tel.št. 031 316 287

Nadzorni svet:
Elizabeta Čufer, predsednik
Martina Remec-Pečenko, podpredsednik
Peter Ptičak, član
Anita Manfreda, član
Tjaša Klavora, član
Saša Rozman, član
Primož Cotič, član
Nataša Ambrožič, član

Vodstvo podjetja:
Miran Lovrič, direktor
Darja Rijavec
Zvonka Kabaj Tomšič
Jasmina Kalin Kante
Mitja Gorjan
Borut Stepančič