O podjetju

Osebna izkaznica podjetja

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bila ustanovljena kot javno podjetje za opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Brda, Občine Miren – Kostanjevica ter Občine Renče – Vogrsko.

Skladno s Statutom ima podjetje naslednja javna pooblastila:
 • Investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje oskrbe naselij s pitno vodo ter odvajanja, čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda vključno z vodenjem investicij v te objekte, naprave in omrežje;
 • Vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljev
 • Določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje, ki zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so v poslovnem najemu podjetja
 • Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v poslovnem najemu podjetja.

Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00

LASTNIŠKA STRUKTURA IN ORGANI DRUŽBE

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je v 100% lasti šestih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

LASTNIŠTVO PODJETJA


Vodstvo podjetja:
 • Miran Lovrič, direktor
 • Darja Rijavec, vodja finančno-računovodskega sektorja
 • Zvonka Kabaj Tomšič, vodja službe kontrole kvalitete
 • Jasmina Kalin Kante, vodja splošno pravnega kadrovskega sektorja
 • Mitja Gorjan, vodja investicijskega razvojnega sektorja
 • Borut Stepančič, vodja sektorja upravljanja in vzdrževanja
Nadzorni svet:
 • Luka Gaberščik, predsednik
 • Ema Kladnik, podpredsednica
 • Peter Ptičak, član
 • Anita Manfreda, član
 • Karmen Budin, član
 • Saša Rozman, član
 • Primož Cotič, član
 • Nataša Ambrožič, član

Naziv organa: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 339 11 00
Faks: 05 339 11 28
E pošta: info@vik-ng.si
Internet: https://www.vik-ng.si/
ID številka za DDV: SI91503027
Matična številka: 1550144

Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00

Transakcijski račun:
SI56 0224 1008 9741 389 (odprt 13.9.2001, NLB d.d.)
SI56 0313 0100 0197 349 (odprt 19.2.2004, SKB d.d.)
SI56 0475 0000 0586 125 (odprt 31.5.2002, NOVA KBM d.d.)
SI56 0510 0801 0747 980 (odprt 1.1.2003, ABANKA d.d.)

Šifra dejavnosti: 36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode