O podjetju

Osebna izkaznica podjetja

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bila ustanovljena kot javno podjetje za opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Brda, Občine Miren – Kostanjevica ter Občine Renče – Vogrsko.

Skladno s Statutom ima podjetje naslednja javna pooblastila:
 • Investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje oskrbe naselij s pitno vodo ter odvajanja, čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda vključno z vodenjem investicij v te objekte, naprave in omrežje;
 • Vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljev
 • Določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje, ki zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so v poslovnem najemu podjetja
 • Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v poslovnem najemu podjetja.

Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00

LASTNIŠKA STRUKTURA IN ORGANI DRUŽBE

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je v 100% lasti šestih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

LASTNIŠTVO PODJETJA


Vodstvo podjetja:
 • Borut Mozetič, direktor
 • Darja Rijavec, vodja finančno računovodskega sektorja
 • Zvonka Kabaj Tomšič, vodja službe kakovosti voda
 • Jasmina Kalin Kante, vodja splošnega sektorja
 • Borut Stepančič, vodja sektorja pitna voda
 • Mojca Lapajne, vodja sektorja odpadne vode
Nadzorni svet:
 • Tadej Luznik, predsednik
 • Anita Manfreda, namestnica predsednika
 • Robert Likar, član
 • Ema Kladnik, član
 • Karmen Budin, član
 • Saša Rozman, član
 • Primož Cotič, član
 • Nataša Ambrožič, član

Naziv organa: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 339 11 00
Faks: 05 339 11 28
E pošta: info@vik-ng.si
Internet: https://www.vik-ng.si/
ID številka za DDV: SI91503027
Matična številka: 1550144

Delniška družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl. 1/04033/00

Transakcijski račun:
SI56 0224 1008 9741 389 (odprt 13.9.2001, NLB d.d.)
SI56 0313 0100 0197 349 (odprt 19.2.2004, SKB d.d.)
SI56 0475 0000 0586 125 (odprt 31.5.2002, NOVA KBM d.d.)


Šifra dejavnosti: 36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode