Aktualna obvestila

Obvestilo lastnikom greznic

Spoštovani, prejeli boste poračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za obdobje 1.1.2018 - 31.12.2019.
Obrazložitev:
Obveščamo vas, da na podlagi stališča in poziva Finančne uprave Republike slovenije (v nadaljevanju: FURS) za obstoječe pretočne greznice ni mogoče upoštevati učinka čiščenja v višini 40 % pri izračunu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljevanju: OD)
Skladno s 1. odstavkom 11. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpanih voda (Ul.RS, št. 80/12 in 98/15; v nadaljevanju: Uredba OD) je zavezanec za plačilo OD pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. Prejemnik OD je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna voda (2. odstavek 5. člena Uredbe OD).
Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. s 1.1.2020 vsem uporabnikom, ki odvajano komunalno odpadno vodo v greznico in so zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, obračunava polno ceno 0,5283 EUR/m3.
Za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2019, ko je družba obračunavala znižano OD po ceni 0,3170 EUR/m3, se mora opraviti poračun in zavezancem obračunati razliko okoljske dajaatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki znaša 0,2113 EUR/m3.

« nazaj