Pomembna obvestila

Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 10. člena Statuta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor 25. skupščino delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., ki bo na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25.junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne 30.8.2023 ob 13,00 uri. Preberi več

25. skupščina delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 21JUL2023

22. marec - Svetovni dan voda22. marec - Svetovni dan voda, bomo obeležili na dnevih odprtih vrat vodarne Mrzlek in centralne čistilne naprave Nova Gorica v Vrtojbi.Pridružite se namv petek, 24. marca od 14.30 do 18 ure inv soboto, 25. marca od 9. do 17.ure.Na brezplačnih vodenih ogledih boste spoznali postopek priprave pitne vode v vodarni Mrzlek in postopek čiščenja odpadnih vod z novo, tehnološko dovršeno Centralno čistilno napravo Nova Gorica v Vrtojbi.Organiziran brezplačen avtobusni p... Preberi več

Svetovni dan voda 06MAR2023

75 let organizirane vodo oskrbe na GoriškemV mesecu septembru podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. praznuje 75 letnico izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo.  Jubilej se nanaša na obdobje po priključitvi Primorske k takratni Jugoslaviji. Okrajni odbor LO – Gorica je z odločbo z dne 23.9.1947 ustanovil Okrajno vodovodno podjetje za Goriško - Dornberk. Prva desetletja povojnega obdobja so bila v znamenju izgradnje vodovodnih omrežij z namenom zagotavljanja pitne vode vsem pre... Preberi več

Priznanje za 75 let delovanja 05JUL2022

Spoštovani odjemalci,Dopolnjen Cenik storitev  in sicer metodologija obračuna posebnih storitev industrijskim uporabnikom Preberi več

Dopolnjen Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja 01MAJ2021