OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Pomembna obvestila

Obvestilo!Obveščamo vse uporabnike vode na območju Brd, da bo zaradi resne okvare na transportnem tlačnem cevovodu Prelesje -Vrhovlje od 20.3.2020 dalje lahko motena oskrba s pitno vodo. Delavci družbe Vodovodi in kanalizacija d.d. odpravljajo okvaro že od 21. ure, dne 19.3.2020.Prosimo, da do nadaljnjega uporabljate vodo le za gospodinjske potrebe.Po dokončni odpravi okvare bodo vsi uporabniki obveščeni.           Preberi več

Obvestilo uporabnikom vode na območju Brd 20MAR

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe: strank na sedežu podjetja ne sprejemamo; odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu; odpoved gradnje vodovodnih priključkov; odpoved vseh storitev strankam;  vloge strank sprejemamo zgolj v elek... Preberi več

OBVESTILO STRANKAM 11MAR

Spoštovani uporabniki!Pozivamo vas, da v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem.Za informacije in usklajevanje podatkov o odjemnem mestu lahko komunicirate z nami preko elektronske pošte na naslov #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM# oziroma #EM#70736d67656f67477e606126626a207c79#EM# .Za sporočanje porabe vode – stanja na vodomeru, kar je osnova za točen obračun porabljene pitne vode v preteklem obdobju, pa lahko uporabite:-  telefo... Preberi več

Uporaba elektronskih poti za poslovanje z našim podjetjem 25FEB

Spoštovani odjemalci,Dopolnjen Cenik storitev  in sicer metodologija obračuna posebnih storitev industrijskim uporabnikom Preberi več

Dopolnjen Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja 18MAR