Pomembna obvestila

Spoštovani odjemalci,z  junijem 2018 smo pričeli z obračunom subvencij za  cene omrežnin gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova GoricaSubvencionirana cena omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v višini 10% veljavne cene za odvajanje odpadne vode in 50% veljavne cene za čiščenje odpadnih vod.Dopolnjen Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja... Preberi več

Dopolnjen Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja 01JUN

Plan praznjenja greznic po naseljih za leto 2018 Preberi več

Plan praznjenja greznic po naseljih za leto 2018 09MAJ

Skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi so občine: Brda, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko s 1.7.2017 uvedle obveznost sistematičnega nadzorovanja in ravnanja z grezničnimi goščami, ter blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za gospodinjstva, ter ostale poslovne subjekte. Storitev praznjenja greznic in odvažanja blata iz MKČN je organizirana kot javna obvezna gospodarska služba, ki jo izvaja družba Vodovodi in kanal... Preberi več

Obvestilo namenjeno prebivalcem MONG, ki niso priključeni na javni vodovod 27JUL

Do sedaj je bilo praznjenje greznic prepuščeno lastnikom objektov. Pogosto so praznjenje in odvoz izvedli nepooblaščeni izvajalci, ki tudi niso imeli možnosti za ustrezno obdelavo prevzetega materiala.  Ta je nekontrolirano končal na različnih mestih v okolju.V skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi s 1.7.2017 uvajamo na področju Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Renče-Vogrsko sistematično opravljanje s... Preberi več

Obvestilo, našim odjemalcem, ki NISO priključeni na javno kanalizacijsko omrežje 27JUL