OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Pomembna obvestila

Obvestilo NIJZ glede priporočil lastnikom za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabi pitne vode (COVID-19).Priporočilo je dostopno na: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne Preberi več

OBVESTILO 17APR

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.Seznanili bi vas , da je pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov tudi v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Pitna voda je varna tudi za umi... Preberi več

Vzdrževanje interne vodovodne napeljave zaradi prekinitve uporabe pitne vode v času epidemije COVID-19 10APR

Obvestilo!Obveščamo vse uporabnike vode na območju Brd, da bo zaradi resne okvare na transportnem tlačnem cevovodu Prelesje -Vrhovlje od 20.3.2020 dalje lahko motena oskrba s pitno vodo. Delavci družbe Vodovodi in kanalizacija d.d. odpravljajo okvaro že od 21. ure, dne 19.3.2020.Prosimo, da do nadaljnjega uporabljate vodo le za gospodinjske potrebe.Po dokončni odpravi okvare bodo vsi uporabniki obveščeni.           Preberi več

Obvestilo uporabnikom vode na območju Brd 20MAR

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe: strank na sedežu podjetja ne sprejemamo; odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu; odpoved gradnje vodovodnih priključkov; odpoved vseh storitev strankam;  vloge strank sprejemamo zgolj v elek... Preberi več

OBVESTILO STRANKAM 11MAR