Pomembna obvestila

Priznanje za 75 let delovanja

75 let organizirane vodo oskrbe na Goriškem


V mesecu septembru podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. praznuje 75 letnico izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo.
 
Jubilej se nanaša na obdobje po priključitvi Primorske k takratni Jugoslaviji. Okrajni odbor LO – Gorica je z odločbo z dne 23.9.1947 ustanovil Okrajno vodovodno podjetje za Goriško - Dornberk. Prva desetletja povojnega obdobja so bila v znamenju izgradnje vodovodnih omrežij z namenom zagotavljanja pitne vode vsem prebivalcem tukajšnjega območja. Z razvojem mesta Nova Gorica se je začel razvijati še kanalizacijski sistem medtem, ko so se prva resna načrtovanja izgradnje čistilne naprave začela v drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja.
 
V 75 letih obstoja je podjetje sledilo številnim spremembam skladno z aktualnimi potrebami tukajšnjega prebivalstva, razvijajočo se industrijo in spremembami zakonodaje. V obdobju Goriških vodovodov je območje upravljanja obsegalo celotno Vipavsko dolino, Trnovsko Banjško planoto, današnjo občino Kanal in Brda. V letu 2000 se je skladno s spremembo zakonodaje podjetje Goriški vodovodi d.d. preoblikovalo v dve samostojni podjetji in sicer v družbo Vodi Gorica d.d. in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je prevzela javni del dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Brda in kasneje z ustanovitvijo nove občine tudi oskrbo prebivalstva Občine Renče – Vogrsko.
 
Danes družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica zaposluje 89 usposobljenih ljudi, ki uspešno upravljajo približno 750 km vodovodnega in 430 km kanalizacijskega omrežja ter preko 100 infrastrukturnih objektov v 5. občinah: Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Brda, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Izpostaviti velja upravljanje vodarne Mrzlek, ki preko razvejanega sistema vodovodnega omrežja oskrbuje prek 50.000 ljudi, med drugim tudi del prebivalstva sosednje »stare Gorice«. Za večino odpadne vode in grezničnih gošč je poskrbljeno na Centralni čistilni napravi v Vrtojbi, kjer se jih letno očisti približno 3,5 mio m3. Pod upravljanje družbe spada še dodatnih 12 manjših čistilnih naprav.

vik news1
Slika 1: Za večino odpadne vode in grezničnih gošč je poskrbljeno na Centralni čistilni napravi v Vrtojbi, kjer se jih letno očisti približno 3,5 mio m3.

Posledice rasti prebivalstva in gostote poselitve neizogibno vodijo do naraščajočega povpraševanja po neoporečni pitni vodi in trajnostno naravnanem razvoju. Temu se praktično ne more izogniti nobeno območje sveta. Čeprav imamo na goriškem izdaten vodni vir Mrzlek, preskrba z neoporečno pitno vodo že dolgo več ni enostavna in samo po sebi umevna. V ta namen je potrebno intenzivno vlagati sredstva v nujno obnovo in posodobitev vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, po drugi strani pa vzpodbujati zavedanje ljudi o pomembnosti in omejenosti pitne vode ter odgovornem ravnanju s to dobrino. Podjetje skupaj z lastnicami občinami letno pripravlja in izvaja številne projekte od katerih velja izpostaviti obnovo dotrajane infrastrukture v posameznih naseljih, nadgradnje in izboljšave sistemov. Vzpodbuden projekt predstavlja tudi izgradnja sončne elektrarne na lokaciji Centralne čistilne naprave v Vrtojbi, ki je predvidena za leto 2023 in bo zagotovila približno 40% samooskrbe tega objekta s potrebno električno energijo. Z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu neoporečnih voda, podjetje poleg objavljanja strokovnih člankov v medijih, vsako leto v mesecu marcu, ob mednarodnem dnevu voda, organizira vodene oglede vodarne Mrzlek in Centralne čistilne naprave v Vrtojbi.

vik news2
Slika 2: Voda, ki jo pijemo je neoporečna in »po domače rečeno odlična«. To nenazadnje potrjujejo tudi uporabniki sosednje »stare Gorice«, ki jo pogosto bolj cenijo kot mi sami.

Sodobne tehnologije pridobivanja in ravnanja s pitno ter odpadno vodo zahtevajo visoko usposobljen in odgovoren kader. Dejstvo, da se z vodo srečujemo praktično na vsakem koraku, zmanjšuje naše zavedanje o pomembnosti in zahtevnosti izkoriščanja te dobrine. Naša pričakovanja, »da bo čista voda tekla iz pipe vedno, ko si jo zaželimo« so samoumevna in visoka. Podobno velja tudi za učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih ter padavinskih voda, kar ima zelo pomemben vpliv na okolje v katerem živimo in posledično na kakovost življena v našem prostoru.
 
Zaposleni v podjetju se tega zelo dobro zavedamo in se 24h dnevno trudimo dosegati in presegati predpisane standarde ter pričakovanja naših uporabnikov – občank in občanov goriških občin, ki so nam zaupale izvajanje navedenih dejavnosti gospodarskih javnih služb.
 
Ob tej častitljivi obletnici se zaposleni v Vodovodih in kanalizaciji Nova Gorica zahvaljujemo našim uporabnikom in predstavnikom občin za zaupanje. Še naprej se bomo trudili dosegati in presegati vaša pričakovanja.
 
Vodstvo podjetja se zahvaljuje zaposlenim in bivšim zaposlenim za izkazan trud, dosežke in požrtvovalnost pri delu. 

vik news3 jpg
Slika 3: Za izjemne dosežke na področju izvajanja komunalnih delavnosti je podjetje letos prejelo nagrado s strani Zbornice komunalnega gospodarstva – GZS.Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.Zanimivost:
Ob 75. obletnici je podjetje izdalo knjigo, ki prikazuje dogodke skozi zgodovino vodo oskrbe na Goriškem in je na razpolago v elektronski verziji na spletni strani: Brošura VIK NG ob 75. letnici delovanja

« nazaj