Pomembna obvestila

Obvestilo NIJZ glede priporočil lastnikom za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabi pitne vode (COVID-19).Priporočilo je dostopno na: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne Preberi več

OBVESTILO 17APR2020

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.Seznanili bi vas , da je pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov tudi v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Pitna voda je varna tudi za umi... Preberi več

Vzdrževanje interne vodovodne napeljave zaradi prekinitve uporabe pitne vode v času epidemije COVID-19 10APR2020

Obvestilo!Obveščamo vse uporabnike vode na območju Brd, da bo zaradi resne okvare na transportnem tlačnem cevovodu Prelesje -Vrhovlje od 20.3.2020 dalje lahko motena oskrba s pitno vodo. Delavci družbe Vodovodi in kanalizacija d.d. odpravljajo okvaro že od 21. ure, dne 19.3.2020.Prosimo, da do nadaljnjega uporabljate vodo le za gospodinjske potrebe.Po dokončni odpravi okvare bodo vsi uporabniki obveščeni.           Preberi več

Obvestilo uporabnikom vode na območju Brd 20MAR2020

Spoštovani uporabniki!Pozivamo vas, da v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem.Za informacije in usklajevanje podatkov o odjemnem mestu lahko komunicirate z nami preko elektronske pošte na naslov #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM# oziroma #EM#70736d67656f67477e606126626a207c79#EM# .Za sporočanje porabe vode – stanja na vodomeru, kar je osnova za točen obračun porabljene pitne vode v preteklem obdobju, pa lahko uporabite:-  telefo... Preberi več

Uporaba elektronskih poti za poslovanje z našim podjetjem 25FEB2020