Pomembna obvestila

NAČIN OBVEŠČANJA JAVNOSTI – PITNA VODA  Skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.:19/04, 35/04, 26/06, 92/06-P1, 25/09) in s strokovnimi priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih. Upravljavci pomembnejših javnih objektov (vrtcev, šol, bolnišnic) bodo v posameznih primerih uvrščeni na prioritetno listo obveščanih. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., izvajalec gospodarske javne slu... Preberi več

Način obveščanja javnosti - Pitna voda 21JAN2014