Stalna obvestila

Datum: 4.1.2017ZADEVA:  ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJOSpoštovani, prihajajo mrzli zimski meseci, ko se zunanja temperatura zraka spusti pod ledišče. Posledice nizkih temperatur se pogosto pokažejo tudi na vodomerih, saj voda v njih zmrzne in jih poškoduje, zato jih je potrebno pred neugodnimi vremenskimi pogoji zaščititi. Vodovodni priključek, vključno z vodomerom, je last uporabnika, zato mora uporabnik sam poskrbeti za ustrezno zaščito vodomera in toplotno izolacijo vodomernega ja... Preberi več

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo 04JAN

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. obvešča uporabnike, da v izogib težavam ob večjih padavinah, pregledajo nepovratne lopute na kanalizacijskih priključkih. Ugotavlja se, da je bil del loput nepravilno vzdrževan, zato je prišlo pri zadnjih večjih padavinah, pri nekaterih uporabnikih, do udora vode v objekte. Preberi več

Navodilo v izogib težavam ob večjih padavinah 24JUN

Prosimo, da se ob začetku novega šolskega leta držite Priporočil št.1, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS na osnovi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ur.l.52/00,47/04), ter Pravilnika o pitni vodi (ur.l.19/04, 92/06 ) . Pošiljamo vam naslednja priporočila :  1. Priporočila lastnikom javnih objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja neskladnosti pitne vode na hišnem vodovodnem ... Preberi več

Priporočilo za šole 21JAN

PRIPOROČILA LASTNIKOM JAVNIH OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE  IN ODPRAVO TVEGANJA NESKLADNOSTI PITNE VODE NA HIŠNEM  VODOVODNEM OMREŽJU(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04 in 35/04 – 9.člen)    Po vsakem daljšem obdobju (več kot 5 dni) prekinjene uporabe pitne vode iz hišnega vodovodnega omrežja, kot so šolske počitnice, letni dopusti, obvestilo o prekuhavanju pitne vode, daljši prazniki in po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli de... Preberi več

Navodila javni objekti 21JAN