Za uporabnike

Ceniki

Mestna občina Nova Gorica
Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

Občina Brda

Cenik storitev
Cenik javne dejavnosti – vzdrževanje vodomerov

Načini plačevanja komunalni storitev