Za uporabnike

Reklamacija računa

Če menite, da račun ni pravilen, lahko v 8 dneh po prejemu računa vložite pisno reklamacijo na naslov našega podjetja ali po elektronski pošti na naslov info@vik-ng.si .

OPOZORILO:
Del računa za povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora uporabnik plačati v roku, navedenem na računu, ne glede na reklamacijo.

Za dodatna pojasnila glede obračuna lahko v času uradnih ur pokličete naš oddelek za obračun:
  • na telefonsko številko 05 339 11 00 ( izberite 1)
  • ali na telefonske številke 05/339 11 16, 05/339 11 17, 05/339 11 21, 05/339 11 27