Za uporabnike

Okvara na vodovodnem priključku

Uporabnikom priporočamo, da redno pregledujete interne instalacije in spremljate porabo vode.

V primeru, da opazite izjemno povečanje porabe ali puščanje na vašem internem vodovodnem priključku (od ventila za obračunskim vodomerom) priporočamo, da nemudoma zaprete ventil in pristopite k sanaciji okvare.

Pri upravljavcu vodovodnega omrežja lahko zaprosite za oprostitev dela plačila vodarine. V vlogi za oprostitev dela plačila vodarine opišite nastalo situacijo ter sanacijo, sporočite stanje števca po sanaciji in skupaj z dokaznim gradivom pošljite na sedež podjetja po navadni ali elektronski pošti na naslov info@vik-ng.si .

Del računa za povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora uporabnik plačati v roku, navedenem na računu, ne glede na zaprosilo.

Vašo vlogo bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in vas bomo o odločitvi obvestili.