OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Okvare na javnem vodovodnem omrežju

V primeru, da opazite okvaro ali motnjo na javnem vodovodnem omrežju, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite in sicer:

-   Ob delavnikih v času uradnih ur na T: 05 339 11 00 ( izberite 4)

-   Izven uradnih ur pa:

rajon Gorica, Čepovan: T: 051 375 401
rajon Dornberk: T: 051 375 402
rajon Brda: T: 051 375 403

Podjetje opravlja tudi popravila okvar ali obnove na vodovodnem omrežju. Obvestila o izvajanju del na vodovodnem omrežju si lahko preberete na naši spletni strani in so tudi obešena na javnih mestih na območju izvajanja del.

Po končanih delih je lahko voda motna in jo zato odtočite dokler se ne zbistri. Do takrat velja preventivno prekuhavanje.