Za uporabnike

Plan praznjenja greznic v letu 2019

Plan praznjenja greznic do maja 2019


OBČINA

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

OBČINA BRDA

 

 

Brestje

Gonjače, Kojsko, Snežatno

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

 

 

 

 

OBČINA MIREN KOSTANJEVICA

 

 

 

 

OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA

 

 

 

 

OBČINA RENČE VOGRSKO

Renče

Renče

Renče