OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Praznjenje in čiščenje izven programa

Intervencijska čiščenja in odmašitve hišnih priključkov, praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN izven programa, odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih izvajamo po vašem naročilu.

 1. Fizične osebe: Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 031 772 922. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.
 2. Pravne osebe: Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 031 772 922. Ob naročilu je potrebno posredovati tudi naročilnico. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.
 3. Dežurna številka: V primeru, da zamašitev ogroža vaše zdravje lahko naročite storitev čiščenja in praznjenja tudi ob delavnikih med 15. in 24. uro, ter sobotah na telefonsko številko 031 316 287. Storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku za dežurno-interventno delo.

kamion