Za uporabnike

Praznjenje in čiščenje izven programa

Intervencijska čiščenja in odmašitve hišnih priključkov, praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN izven programa, odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih izvajamo po vašem naročilu.

  1. Fizične osebe: Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 031 772 922. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.
  2. Pravne osebe: Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 031 772 922. Ob naročilu je potrebno posredovati tudi naročilnico. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.
  3. Dežurna številka: V primeru, da zamašitev ogroža vaše zdravje lahko naročite storitev čiščenja in praznjenja tudi ob delavnikih med 15. in 24. uro, ter sobotah na telefonsko številko 031 316 287. Storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku za dežurno-interventno delo.

kamion