Za uporabnike

Praznjenje lovilcev maščob

V okviru naše dejavnosti nudimo tudi praznjenje in čiščenje lovilcev maščob in olj iz kuhinj gostinskih lokalov, hotelov, bolnišnic,…

Redno vzdrževanje lovilcev maščob in odstranjevanje odplak preprečuje zamašitve odtokov ter omogoča okolju varno zbiranje in predelavo odplak, kakor tudi daljšo življenjsko dobo javne ali interne kanalizacije.

Storitev se obračuna po veljavnem ceniku
  1. Pravne osebe: Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 031 772 922. Ob naročilu je potrebno posredovati tudi naročilnico. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.
  2. Dežurna številka: V primeru, da zamašitev ogroža vaše zdravje lahko naročite storitev čiščenja in praznjenja tudi ob delavnikih med 15. in 24. uro, ter sobotah na telefonsko številko 031 316 287. Storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku za dežurno-interventno delo.


KAMION 2