Za uporabnike

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

Nov kanalizacijski priključek:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. kot upravljavci javne kanalizacije izdajamo:

1.  projektne pogoje za kanalizacijo 
                    
Vsi predvideni posegi (novogradnja, rekonstrukcija), ki vplivajo na obstoječe ali predvideno komunalno infrastrukturo, morajo biti idejno zasnovani in priloženi k VLOGI za pridobitev projektnih pogojev. Izpolnjena vloga z ustrezno priloženimi dokumenti se predloži v pogled in odobritev upravljavcu sistema

2.  soglasje k projektnim rešitvam za kanalizacijo

Po izdaji projektnih pogojev na idejno zasnovo, projektant investitorja izdela projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija se predloži k vlogi za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo.   

3.  priključitev na javno kanalizacijo                                                                                                                                                                                                     
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno izpolniti VLOGO za gradnjo priključka.Tehnične smernice za izvedbo kanalizacijskega priključka:

 1. v Mestni občini Nova Gorica
 2. v Občini Šempeter Vrtojba
 3. v Občini Miren Kostanjevica
 4. v Občini Renče Vogrsko
 5. v Občini Brda

Navodila za vzdrževanje kanalizacijskega priključka:

 1. v Mestni občini Nova Gorica
 2. v Občini Šempeter Vrtojba
 3. v Občini Miren Kostanjevica
 4. v Občini Renče Vogrsko
 5. v Občini Brda

Kaj je prepovedano odlagati v kanalizacijo?

V kanalizacijo ne sodijo:
 • sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za ušesa ter toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi, plenice,...
 • sredstva in pripomočki za čiščenje: čistilne krpe, gobe, vlažilni in čistilni robčki
 • tekstil ( nogavice, krpe, spodnje perilo,.. ), drobni plastični predmeti, embalaža, jedilni pribor
 • ostanki lesa, trdni odpadki, plastenke, organski odpadki ( ostanki hrane, pokošena trava, listje ) in gradbeni odpadki ( malta, cement, deske )
 • ostanki hrane, olja in maščobe
 • barve, topila, škropiva, dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila, odpadna olja in naftni derivati
 • živalski iztrebki, hlevski gnoj, gnojevka, sveže ali pregnito blato iz greznic, tekoči odpadki iz klavnic, vinskih kleti, mlekarn, silažna voda.

Posledice:

Navedeni odpadki mašijo kanale in črpalke, ki varujejo naselja pred poplavami. Zato se lahko zgodi, da zaradi zamašenih in blokiranih črpalik v primeru visoke vode, črpališča ne bodo odigrala svoje varovalne funkcije. V vsakem primeru zamašitve ali strojeloma je potreben poseg delavcev kanalizacije in pooblaščenih serviserjev, ki morajo smeti iz črpalk odstranjevati ročno, zaradi česar se dvigujejo stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. Če ti odpadki pritečejo na čistilno napravo, lahko pride do prelivanja večje količine neočiščene vode v vodotoke.

Poleg tega so v kanalizaciji, odplake kot so ostanki hrane, olja in maščobe, odlična vaba za podgane. Olja in maščobe povzročajo mastne obloge na kanalizaciji ter zmanjšujejo pretočnost kanalizacijskih cevi. Takšne vrste odplak imajo zelo visoko obremenitev, povzročajo pojav plavajočega blata na čistilnih napravah in močno presegajo običajno obremenitev čistilnih naprav. Zaradi navedenih odplak je oteženo čiščenje odpadne vode, odstranjevanje blata in končna dehidracija oziroma sušenje blata, kar dviguje stroške čiščenja odpadne vode, saj je poraba električne energije v teh primerih močno povečana. Mikroorganizmi, ki vršijo biološko čiščenje na čistilnih napravah nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično poraba električne energije se poveča, s tem pa tudi stroški čiščenja.