OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Začasni priključek (za prireditve, sejme, ipd.)

Za pridobitev začasnega priključka za potrebe sejma, prireditev ipd. mora vlagatelj – uporabnik pri izvajalcu javne službe vložiti pisno VLOGO in NAROČILNICO, iz katere so razvidni vsi podatki o vlagatelju in njegova kontaktna oseba.

Na podlagi prejete naročilnice izvajalec javne službe za navedene enkratne odvzeme pitne vode postavi hidrantni nastavek z vodomerom, katerega najem in uporaba sta, skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, časovno omejena (max. 2 meseca). Postavitev in demontaža hidrantnega nastavka se vlagatelju zaračunata po dejanskih stroških.

Za gradbišča, na katerih odvzem vode traja daljši čas (dlje od 2 mesecev), mora izvajalec del izvajalcu javne službe dostaviti naročilnico in plačati izvedbo gradbiščnega vodovodnega priključka, po ceniku podjetja.

KONTAKT: T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin) ali e-pošta: info@vik-ng.si