Za uporabnike

Začasni priključek (za prireditve, sejme, ipd.)

Za pridobitev začasnega priključka za potrebe sejma, prireditev ipd. mora vlagatelj – uporabnik pri izvajalcu javne službe vložiti pisno VLOGO in NAROČILNICO, iz katere so razvidni vsi podatki o vlagatelju in njegova kontaktna oseba.

Na podlagi prejete naročilnice izvajalec javne službe za navedene enkratne odvzeme pitne vode postavi hidrantni nastavek z vodomerom, katerega najem in uporaba sta, skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, časovno omejena (max. 2 meseca). Postavitev in demontaža hidrantnega nastavka se vlagatelju zaračunata po dejanskih stroških.

Za gradbišča, na katerih odvzem vode traja daljši čas (dlje od 2 mesecev), mora izvajalec del izvajalcu javne službe dostaviti naročilnico in plačati izvedbo gradbiščnega vodovodnega priključka, po ceniku podjetja.

KONTAKT: T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin) ali e-pošta: info@vik-ng.si