OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Sprememba podatkov na odjemnem mestu

V primeru spremembe podatkov na odjemnem mestu, kot so: sprememba lastnika, lastnika – dediča, priimka, novega št. oseb, najemnika, plačnika ali naslova vas prosimo, da nas o tem čim prej pisno obvestite z VLOGO po navadni ali elektronski pošti info@vik-ng.si

V primeru spremembe lastnika, plačnika, mora biti podpisana vloga s strani starega in novega lastnika/plačnika.

K vlogi priložite ustrezno dokazilo: ali dokazilo o lastništvu ( kupoprodajna pogodba, izpisek iz ZK,ipd.) ali najemno pogodbo ali drug dokument, ki izkazuje spremembo podatkov.

Javno podjetje opozarja lastnika vodovodnega priključka – odjemnega mesta, da bo v primeru neplačanih finančnih obveznosti najemnika bremenilo lastnika za neplačane obveznosti najemnika iz naslova porabe vode.