Za uporabnike

Vsi obrazci na enem mestu

Pridobitev projektnih pogojev

VODOVOD
Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev VODA (.xlsx) ali (pdf)

KANALIZACIJA
Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev KANALIZACIJA (xlsx) ali (pdf)

Pridobitev mnenja

VODOVOD
Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj VODA (xlsx) ali (pdf)

KANALIZACIJA
Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj KANALIZACIJA (xlsx) ali (pdf)

Priključitev na javno infrastrukturo

VODOVOD

KANALIZACIJARačuni in podatki na odjemnem mestu

Voden ogled Vodarne Mrzlek, CČN Nova GoricaPodatki javnega značaja 


Socialna pomoč


Izjava